Staze od kamena | Kamene staze


Staze od kamena

Oblaganje staza kamenomKamen za izradu puteva je omogućavao njihov kvalitet i dugotrajnost. Takodje i staze su rađene od kamena: staze od kamena do ulaznih vrata, staze od kamena za kola, baštenske staze od kamena... One predstavljaju dekoratini element dvorišta, vrta... U novije vreme se dosta koristi veštački kamen, beton za izradu staza. Jako bitna je u zavisnosti od namene staze od kamena izdržljivost kamena, pa pri izboru treba obratiti pažnju.